МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Керівництво профкому студентів ХАІ
Фото представителя профбюро
Зєйнієв Теймур Гідаятович
Голова ППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Замелюхіна Ангеліна Олегівна
Заступник голови ППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Ігнатьєв Дмитро Сергійович
Директор ПЦД «АВІА»
Фото представителя профбюро
Ситнік Олег Олександрович
Розробник сайту
Фото представителя профбюро
Соловйов Андрій Андрійович
Голова профбюро студентів факультету №1
Фото представителя профбюро
Кирилюк Андрій Олегович
Голова профбюро студентів факультету №2
Фото представителя профбюро
Терновий Віктор Сергійович
Голова профбюро студентів факультету №3
Фото представителя профбюро
Крупнова Дар’я Ігорівна
Голова профбюро студентів факультету №4
Фото представителя профбюро
Кошель Марія Олександрівна
Голова профбюро студентів факультету №5
Фото представителя профбюро
Гончаров Степан Олегович
Голова профбюро студентів факультету №6
Фото представителя профбюро
Даниленко Анастасія Олександрівна
Голова профбюро студентів факультету №7
Фото представителя профбюро
Хмелевцова Марія Олександрівна
В.о. голови Організаційно-масової комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Журавель Микола Іванович
Голова Спортивно-оздоровчої комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Остапенко Вадим Олексійович
Голова Житлово-побутової комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Скачко Валерія Олександрівна
Голова Сектору обліку КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Науменко Орина Андріївна
Голова Інформаційної комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Перепилиця Юліанна Генадіївна
Голова Редакційної комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Архипенко Владислав Андрійович
Голова Учбово-наукової комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Андреєва Анастасія Григорівна
Голова Культурно-масової комісії КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Білоголовий Дмитро Андрійович
Голова Комісії працевлаштування студентів КППОС ХАІ
Фото представителя профбюро
Домненко Дмитро Едуардович
Голова Комісії з відрахування студентів КППОС ХАІ