Графік освітнього процесу для першого та другого рівня вищої освіти за денною формою навчання Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" на 2019/2020 навчальний рік
Графік 2019
Графік 2020