МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету літакобудування
Профбюро 1

 О профбюро факультета №1
Если судьба подарила тебе радость учиться на 1-м факультете, то ты, несомненно, сполна ощутил на себе заботу профбюро студентов факультета №1.
Команда нашего профбюро студентов – это самые активные, доброжелательные, находчивые и, конечно же, талантливые ребята. Они постоянно находятся рядом с тобой. Они учатся с тобой в одной группе, живут в одной комнате, в общем – боевые товарищи. Они организовывают для тебя концерты, праздники, открывают в студентах все новые и новые таланты и поддерживают уже полюбившихся звездочек. Благодаря им, ты имеешь возможность совершать интересные туристические поездки, самое главное, всегда быть в курсе самых свежих новостей. Куда мы без него, профбюро студентов факультета №1?!
Но если ты являешься студентом братских факультетов, то мы обязаны поподробнее рассказать тебе о нашем деле. Для того чтобы профбюро работало слаженней, в нем созданные разные комиссии, которые занимаются решением определенных задач. Например, каждый из нас хочет быть здоровым, крепким и бодрым, и в этом нам помогает спортивно-оздоровительная комиссия (СОК). Благодаря ей на факультете самолетостроения проводятся различного вида соревнования, спартакиады, организовываются регулярные тренировки в общежитии №10, а также на свежем воздухе.
После тяжелого учебного дня так хочется отдохнуть, пообщаться с друзьями, нужно сделать домашнее задание… Для этого мы идем в общежитие, за порядком и спокойствием, в котором следит жилищно-бытовая комиссия (ЖБК).
Отдыхом от учебы нас обеспечивает культурно-массовая комиссия (КМК). Комиссия проводит различного вида культурные мероприятия, помогает студентам раскрывать свои таланты, проявлять себя с различных сторон. Одно из самых известных мероприятий нашего университета – «Мисс факультета» впервые было организовано на 1-ом факультете.
Учебно–научная комиссия занимается оказанием помощи студентам нашего факультета в вопросах, касающихся учебного процесса. Данная комиссия тесно сотрудничает с администрацией факультета, проводят собрания с отстающими студентами и организовывают дополнительные занятия и консультации, если это необходимо. Комиссия так же занимается привлечением студентов факультета к научной деятельности, организовывает различные научные мероприятия.
И, наконец, в организации активной жизни студентов самолетостроительного факультета всем нам помогает организационно-массовая комиссия (ОМК) профбюро студентов факультета №1. Она также занимается учетом всей документации профбюро факультета самолетостроения.
Работает вся наша дружная команда под руководством нашего председателя Соловьева Андрея.
Если вам нужна наша поддержка или у вас есть интересные предложения, мы всегда ждем вас в 215 ауд. самолетного корпуса.