МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету авіаційних двигунів
Профбюро 2

 О профбюро факультета №2
Наша первая и основная задача – защита социальных прав студентов, отстаивать их интересы, стараться помочь каждой группе и каждому студенту.
Несмотря на то, что факультет наш один из самых сложных, жизнь наших ребят буквально бьет ключом. Ни одно университетское мероприятие не проходит без талантливых и активных студентов со 2-го факультета! А помогает им в этом КМК (культурно-массовая комиссия профбюро студентов факультета №2). Благодаря ей все праздники проходят очень весело и динамично. Приходите и сами в этом убедитесь!
Кроме того, наш факультет может похвастаться еще и спортивными достижениями. Уже давно в прошлом мнение о том, что умные ребята не могут быть физически развитыми. А чтобы сторонников здорового образа жизни становилось как можно больше, на нашем факультете существует СОК (спортивно-оздоровительная комиссия профбюро студентов факультета №2).
Конечно же, все наши студенты знают кричалку «Моторка – дом родной потому, что мы – 2-ой!!!», но большинство все же предпочитают проживать в общежитиях. А за качеством жизни в них следит и постоянно старается улучшать условия проживания студентов ЖБК (жилищно-бытовая комиссия профбюро студентов факультета №2).
А узнать о всех событиях, происходящих на факультете, и основных новостях поможет наша информационная служба, или попросту ОМК (организационно-массовой комиссии профбюро студентов факультета №2).
Для эффективной работы, коллектив нашего профбюро студентов, сотрудничает с Профкомом студентов и аспирантов ХАИ, с центром досуга «АВИА», с другими профбюро студентов факультетов нашего университета и с деканатом факультета №2.
Говоря непосредственно о нынешнем составе нашего профбюро студентов факультета, хочется отметить, что каждый из его членов – интересная, сформировавшаяся, смелая личность. Секрет успешности профбюро студентов факультета Авиационных двигателей в том, что каждый из нас занимается любимым делом. И конечно же, стремление помочь всем, кому это нужно, мы всегда будем рады вас видеть в 215 ауд. м.к.