МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету систем управління літальними апаратами
Профбюро 3

 О профбюро факультета №3
Что за организация «скрывается» за этим названием вне сомнений не является секретом ни для одного студента факультета СУЛА, ведь активисты Профбюро студентов факультета №3 все время работают со студентами. Порой это веселая работа – совместная организация концертов, спортивных праздников, экскурсий и поездок, а иногда более серьезная - проведение собраний с отстающими студентами, отправление писем родителям и другие учебно-воспитательные работы. Самые активные, творческие и небезразличные студенты факультета объединили свои усилия с одной целью - помочь таким же студентам, как они, развиваться в творчестве, спорте и научной деятельности, оказывать помощь в учебе, делать жизнь студентов факультета более интересной благодаря праздникам, олимпиадам, конкурсам и другим мероприятиям.
Структура у нашего Профбюро студентов и аспирантов очень обширная - она состоит из 5 комиссий для более активного взаимодействия со студенчеством. Во главе всей структуры находится председатель Профбюро студентов и студенческого совета факультета СУЛА, который имеет два своих заместителя - по организационным вопросам и жилищно-бытовым. Первый занимается организацией всех мероприятий, которые проводит Профбюро студентов, а последний возглавляет жилищно-бытовую комиссию Профбюро факультета, а также является председателем Студенческого совета общежития ХАИ–11, в котором проживают студенты факультета СУЛА и оказывает помощь студентам в решении их бытовых проблемах, конфликтных ситуаций, возникающих в общежитии, ведет контроль достойных условий проживания наших студентов в общежитии.
Организационно-массовая комиссия занимается всеми организационными вопросами на факультете, а это: проведение собраний, размещение объявлений, составление всей рабочей документации и донесение до студентов всей необходимой им информации. У председателя этой комиссии есть 5 заместителей, которые занимаются организационной, воспитательной и информационной работой по своим кафедрам.
Учебно-научная комиссия занимается контролем учебного процесса студентов и оказанием всей возможной помощи в учебных вопросах. Данная комиссия тесно сотрудничает с администрацией деканата факультета, заместителями декана по кафедрам и старостами групп. Помимо этого члены этой комиссии занимаются экранированием учебного процесса для студентов, как на протяжении учебных семестров, так и во время сессии. Проводят собрания с отстающими студентами и организовывают дополнительные занятия и консультации для студентов по предметам, сложным для изучения так же эта комиссия занимается привлечением студентов факультета к научной деятельности, участвует в организации различных конференций и семинаров, находит юных гениев и развивает их способности.
Спортивно-оздоровительная комиссия занимается организацией всех спортивных мероприятий на факультете и оказанием помощи в организации спортивных мероприятий в университете. Обеспечивает участие студентов нашего факультета в спортивных мероприятиях, проводимых как на уровне факультета, так и на уровне университета. Также комиссия ведет учет всех студентов-спортсменов факультета.
Учебно-научная комиссия агитирует выпускников поступать на факультет СУЛА. Налаживает контакты и предоставляют всю необходимую информацию абитуриентам, которые планируют поступать на наш факультет.
Культурно-массовая комиссия занимается организацией всех праздников на факультете принимает участие во всех университетских праздниках которые проходят под патронатом профкома студентов ХАИ, в которых выступают все желающие юные дарования нашего родного факультета СУЛА.
Информационно-редакционная комиссия занимается рисованием настенных газет, декораций и художественным оформлением сцены и аудитории к различным праздникам и мероприятиям, проводимым на факультете. С 2003 года комиссия выпускает факультетский журнал «Системка». Также состав этой комиссии ведет колонку, посвященную нашему факультету в газете КППОС ХАИ «Взлет». Помимо этого комиссия принимает участие в заполнении студенческого инфорума, оформлении и наполнении внутренних и внешних стендов.
Нам еще многому предстоит научиться, но ведь в состав Профбюро студентов и студсовета факультета вошли студенты с опытом общественной работы, поэтому им все трудности по силам. И вне сомнений, у каждой комиссии есть еще огромные перспективы для развития, и это они доказывают каждый день своей работой, новыми и достижениями. Остается лишь пожелать всем нам удачи и попутного ветра, а энтузиазма, творческих порывов и новых идей у нас хоть отбавляй!!!
P.S.: Всегда будем рады пополнению наших рядов, выслушаем ваши пожелания и предложения. Ждем вас в 208 рк