МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету ракетно-космічної техніки
Профбюро 4

 О профбюро факультета №4
Пока еще кто-то вспоминает отлично проведенное лето и ностальгирует, просматривая фото, профбюро студентов факультета ракетно-космической техники уже во всю начало свою работу!!!
Первой задачей была поставлена работа с первым курсом – самой активной и перспективной частью факультета. Кто такие первокурсники? Это люди, которые открыты всему новому… Это люди определенно обладающие каким-то талантами… И самое главное… Это люди, которые ничего не знают о профкоме и о ХАИ… И главной задачей, которую для себя определило профбюро-4 это просвещение студентов в этой области. С начала каждого учебного года на факультете разворачивается огромная компания по работе с каждым первокурсником… Для этого были разработаны анкеты, благодаря которым, после анализа и обработки, были сформированы определенные группы студентов по различным направлениям.
По каждой из групп разрабатывается программа и графики работы. Например, творческая группа уже начала активно участвовать в жизни факультета. С этой группой работает одна из комиссий профбюро студентов и аспирантов факультета №4 под названием культурно-массовая комиссия. Первый курс готовится к концерту под названием «От первого с любовью».
Не менее напористо работает спортивно-оздоровительная комиссия профбюро студентов. Уже давно создана единая факультетская база всех спортсменов, над ее пополнением работают члены спорт комиссии. Это, конечно, работа не из легких, но система опросов и анкетирования значительно облегчает процесс.
На протяжении всего года будут проводиться собрания со студентами по решению всех вопросов, которые их интересуют, а вопросов у них, поверьте нам, огромное количество. Начиная с «А почему в душе нет горячей воды» и заканчивая «Как оформить льготы на проживание»… Например, на первом собрании с первым курсом, была проведена мини-лекция по ликбезу на тему: «Что такое профсоюз, профком и профбюро».
Многие студенты не всегда разграничивают эти понятия, но теперь студенты 4-го факультета знают что есть что. Члены профбюро подробно рассказали, сопровождая рассказ слайд-шоу с фотографиями, какими благами может пользоваться студент, когда он член профсоюза. Вот для этого и существуют профбюро на факультетах, чтобы помогать студентам, защищать их права и максимально обеспечить комфортные условия для обучения в таком замечательном месте как Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ»! И работники профбюро студентов факультета ракетно–космической техники знают об этом как никто другой =)