МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем на інфокомунікацій
Профбюро 5

 О профбюро факультета №5
В любом правовом государстве существуют организации, созданные для защиты прав людей и организованные по их роду деятельности – это профсоюзы. В нашем Университете интересы студентов-членов этого профсоюза представляет и защищает профком студентов ХАИ. В свою очередь, профком студентов имеет на каждом факультете свое представительство – профбюро студентов.
Наше профбюро – это чётко слаженная организация, в которой работают ответственные, творческие люди. Но самое главное – это такие же студенты, как и ты. Они учатся с тобой на одном и том же факультете, живут в том же общежитии, вместе с тобой переживают одни и те же события из жизни Университета. Иногда у студентов возникают проблемы. Никто другой не может лучше поддержать тебя, чем другие студенты, ведь рано или поздно мы всё это уже «проходили»: сессия, проживание в общежитии и соответствующие бытовые вопросы, оздоровление, материальные проблемы и многое другое. То, что касается всех - легче решать сообща. Наше профбюро студентов всегда радо тебе помочь.
Но мы с вами не только в горе, но и в радости. Мы организовываем большое количество интересных мероприятий на факультете, а также принимаем активное участие в организации и проведении общеуниверситетских мероприятий. Во всём этом можешь поучаствовать и ты!
Профбюро нашего факультета представляет собой организацию с чётко определённой структурой и распределением обязанностей. Распределение это происходит по соответствующим комиссиям:
Организационно-массовая комиссия
Жилищно-бытовая комиссия
Спортивно-оздоровительная комиссия
Культурно-массовая комиссия
Учебно-научная комиссия
Все люди, работающие в комиссиях, активно работают для решения проблем, входящих в их компетенцию. Они действительно заинтересованы помочь тебе. Им интересно то, чем они занимаются, и они на самом деле разбираются во вверенных им делах.
Очень важно то, что ты сам выбираешь как будешь участвовать в общественной жизни факультета и общежития. Если ты осознаёшь, что можешь реально поучаствовать в нашей деятельности – добро пожаловать!
Качественная работа обусловлена настоящим лидером который координирует действия комиссий профбюро. Председателя нашего профбюро зовут Дмитрий Голованов. В нем идеально сочетаются черты, необходимые для этой должности: он строгий и организованный, но в тоже время, добрый и отзывчивый. Он способен помочь в решении проблем твоей студенческой жизни. А вместе с ним в профбюро работают люди, которые в случае чего помогут тебе не только советом.
На сегодняшний день профбюро играет очень важную роль в жизни факультета. Приоритетными направлениями нашей деятельности мы считаем:
Социальная защита и предоставление интересов студентов на административном уровне;
Работа с профоргами групп;
Организация увлекательной активной жизни студентов;
Привлечение студентов в команду профбюро студентов.
По всем вопросам и предложениям обращайся в 210 аудиторию радиокорпуса. Всегда будем рады Вам