МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів факультету програмної інженерії та бізнесу
Профбюро 6

 О профбюро факультета №6
Если вам не сидится на месте, если вы хотите проводить свободное время с пользой, если не терпится активно участвовать в жизни университета, найти новых друзей и стать частью чего-то важного – добро пожаловать в профбюро студентов факультета экономики и менеджмента!
Мы – это то, что делает жизнь на факультете интересной и полной впечатлений. Мы – активные, креативные, полные энергии и новых идей, которые без промедления воплощаем в реальность. Мы – дружная команда, работающая бок о бок для того, чтобы студентам факультета было комфортнее и интересней учиться, и проводить свой досуг. Профбюро студентов – это ваш первый шаг на пути поиска своего места в жизни, раскрытии своих талантов и реализации идей, которые всегда найдут поддержку!
Благодаря профбюро студентов ваша студенческая жизнь будет захватывающей и полной впечатлений. Здесь вы научитесь работать в команде, проявите свои лидерские качества, получите практический опыт и станете частью больших и важных перемен.
В профбюро студентов факультета №6 состоят самые интересные и креативные люди, и мы принимаем в нашу команду всех желающих. Здесь найдется место всем, ведь у нас работают 6 комиссий:
Культурно-массовая комиссия
Организационно-массовая комиссия
Жилищно-бытовая комиссия
Спортивно-оздоровительная комиссия
Комиссия довузовской подготовки
Учебно-научная комиссия
Если вас заинтересовала работа в профбюро студентов, если у вас есть собственные пока не реализованные идеи или возникли какие-либо вопросы, смело обращайтесь в 408 аудиторию импульсного корпуса. Нам нужна ваша помощь и мы поможем вам!