МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО

"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"

НАКАЗ

м. Харків

 

Про застосування обмежувальних заходів в Університеті для запобігання можливого поширення коронавірусу COVID-19

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 .2020 № 1/9-154,

НАКАЗУЮ:

📌 На період з 12.03.2020 по 03 .04.2020:

 ✔ заборонити здобувачам вищої освіти відвідування Університету;

 ✔ заборонити проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в приміщеннях і гуртожитках Університету;

 ✔ рекомендувати здобувачам вищої освіти й співробітникам Університету звести до мінімуму відвідування місць великого скупчення людей (ринки, крамниці, транспорт тощо), утримуватися від міжміських і зарубіжних поїздок, неухильно дотримуватися вимог гігієни й санітарних правил для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

📌 Помічнику ректора із забезпечення якості освіти Воробйову Ю. А. , деканам факультетів, начальникам навчальних відділів забезпечити безперервність освітнього процесу в Університеті. На період дії обмежувальних заходів в організації освітнього процесу використовувати відповідно до діючого розкладу занять дистанційні технології навчання , інтернет-ресурси, онлайн-консультації тощо. Після нормалізації епідемічної ситуації забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів.

📌 Завідувачам кафедр , гарантам освітніх програм забезпечити здобувачів вищої освіти всіма навчально - методичними матеріалами, необхідними для виконання вимог освітніх програм і програм навчальних дисциплін з урахуванням вимог, зазначених в п. 2 цього наказу.

📌 В. о. начальника ВТНЗ Візяряці А. П. забезпечити безперебійну роботу електронних інформаційних ресурсів Університету в умовах зростання інтернет-трафіка.

📌 Проректору з АГД Бугаєнку О. М. , директору Студмістечка Деркачівському Г. А. забезпечити:

 ✔ обмеження відвідування гуртожитків Університету будь-якими сторонніми особами;

 ✔ належний медико - санітарний стан ізоляторів у кожному гуртожитку.

📌 Керівникам структурних підрозділів негайно інформувати адміністрацію Університету про кожний випадок наявності у співробітників , здобувачів вищої освіти ознак і симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції та дотримуватися стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на короновірусну хворобу COVID-19.

📌 Призупинити направлення співробітників і здобувачів вищої освіти у зарубіжні відрядження , за програмами академічної мобільності , а також обмежити видачу запрошень та приймання іноземних делегацій, груп , окремих іноземних громадян.

📌 Керівникам структурних підрозділів Університету забезпечити роботу підлеглих працівників у межах затверджених робочих графіків.

📌 Розмістити на всіх дошках оголошень в Університеті й гуртожитках інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань.

📌 Завідувачу відділу діловодства і архіву Виходцевій О. П. надіслати цей наказ відповідно до списку розсилки , наведеному у додатку № 5 до наказу № 220 від 25.05.2017.

📌 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

✒ Ректор М. В. Нечипорук

Інфо про Профспілкове бюро студентів гуманітарного факультету
Профбюро 7

 О профбюро факультета №7
Профбюро гуманитарного факультета – это активные, молодые и ответственные ребята, состоящие в разных комиссиях, которые охватывают все сферы деятельности студентов.
И вот эти комиссии:
1) Организационно-массовая;
2) Культурно-массовая;
3) Учебно-научная;
4) Спортивно-оздоровительная;
5) Жилищно-бытовая;
Вот уже 12 лет, со времен своего основания, они работают во благо студентов ХАИ, радуя своей добросовестностью, исполнительностью, готовностью прийти на помощь каждому студенту, а также сплоченным и дружелюбным коллективом. Профбюро студентов гуманитарного факультета, которое является самым молодым, и в котором проблемы и принятие серьезных решений лежат на хрупких женских плечах, носит далеко не женский характер. Доказательством этому являются результаты смотр-конкурсов на «Лучшее профсоюзное бюро студентов ХАИ» когда вышеупомянутое профбюро в:
2010-2011 уч.г. – 2 место;
2014-2015 уч.г. – 1 место;
2015-2016 уч.г. – 1 место.
2017-2018 уч.г. – 2 место.
В чем же секрет? Удача, совпадение… Ответ очень прост: фартовым билетом к успеху является полная самоотдача, упорство и чрезвычайное трудолюбие всех членов профбюро. Атмосфера, которая царит в коллективе, где нет заносчивости или чего-либо превосходства, а есть лишь общая цель, идеи и преданность единому делу, также неотъемлемое условие достижения позитивных результатов.
Самое главное, что профбюро было создано и существует для студентов, чтобы работать для них, представлять и отстаивать позицию студентов, защищать их права и интересы, помогать в решении их проблем, информировать и способствовать созданию благоприятных условий для обучения, проживания и отдыха студентов.
Если вас заинтересовала работа профбюро, и вы желаете ознакомиться с ней более подробно, то можете обратиться в 406 ауд. корпуса К-2 по вторникам в 15:30, где вам всегда будут рады и готовы ответить на все интересующие вас вопросы. Или же у вас есть возможность прочесть информацию на стенде возле аудитории названной выше или же возле деканата факультета. А какая из всей предоставленной информации покажется интересной, решать только вам.
Давайте помогать и поддерживать друг друга, ведь мы - часть студенческого общества, главная часть, которая движет всем в университете. А студенчество – одно из важных и запоминающихся периодов жизни.